Sınav İngilizcesi Programları

Sınav İngilizcesi Programları

Sınav Programları, Akademik İngilizce, İş İngilizcesi, Hazırlık Atlama olarak üç paketten oluşmaktadır.

Akademik İngilizce kapsamında; IELTS, TOEFL, YDS, LYS-5, YÖKDİL sınav eğitimleri verilmektedir.

IELTS (International English Language Testing System)
İngilizce'nin geçerli olduğu ortamlarda eğitim almak veya çalışmak isteyen adayların İngilizce dil seviyesini ölçmek için hazırlanmış bir sınavdır. Özellikle İngiltere, Avustralya, Kanada, İrlanda, Yeni Zelanda ve Amerika Birleşik Devletleri Yüksek Öğretim Kurumlarına giriş için ve Türkiye'de bazı üniversitelerin İngilizce hazırlık sınıfından muafiyet için bu sınav skoru kabul edilir. Akademik ve Genel IELTS sınavları vardır, ancak yüksek öğrenim için geçerli olan Akademik IELTS sınavıdır.

TOEFL (Test of English as a Foreign Language)
TOEFL, Amerika merkezli ETS (Educational Testing Service) tarafından oluşturulmuştur ve dünya üzerinde İngilizce yeterlilik göstergesi olarak en çok kabul gören testtir. Birçok eğitim kurumu, devlet kurumu, profesyonel organizasyon ve şirket bu test sonuçlarını İngilizce bilgisinin bir göstergesi olarak kabul etmekte ve buna göre değerlendirmeler yapmaktadır. TOEFL, adayların dil bilgisi, okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini ölçer ve sınav internet üzerinden yapılır.

TOEFL sınavı aynı zamanda çocuklar için "TOEFL Junior" olarak uygulanmaktadır.

YDS (Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı)
Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) talimatıyla Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen merkezi bir lisan sınavdır. Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (YDS), ÜDS, KPDS ve KPSS yabancı dil sınavının kaldırılmasının ardından, bunların devamı niteliği taşıyan bir sınav olarak ön plana çıkmıştır ve ilk olarak 7 Nisan 2013 tarihinde gerçekleştirilmiştir. YDS sınavı yılda iki kez yapılmaktadır. Bu sınavda 80 soru bulunmaktadır ve her sorunun ortalama 1.25 puan değeri vardır. Sınavda işaretleyeceğiniz yanlış cevaplar doğruları götürmemektedir. ÜDS'den farklı olarak alan ayrımı yapılmamakta ve her adaya aynı sınav kitapçığı verilmektedir. Sınav 180 Dakikadır. Dil bilgisi, kelime ve okumadan oluşan 80 soru sorulur.

LYS-5 (Lisans Yerleştirme Sınavı)
LYS 5 sınavı ÖSYM tarafından düzenlenen Lisans Yerleştirme Sınavı olup adayların yabancı dil yeterliliklerini ölçmeyi amaçlayan bir sınavdır. Sınavda okuduğunu anlama, çeviri, sözcük ve dil bilgisi konuları test edilir. Lisans Yerleştirme Sınavı'nın beş farklı oturumundan biri olan LYS 5 yabancı dil sınavıdır. Üniversitelerin yabancı dil bölümlerinde eğitim almak isteyen öğrencilerin girdiği sınavdır. Bu sınav İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinde yapılmaktadır. LYS 5 tüm il merkezlerinde eş zamanlı olarak başlatılır. Sınavın tarihi ÖSYM tarafından belirlenir. Sınav süresi 120 dakikadır. 80 soru sorulur. Bu sınava lise son sınıfta okuyan ya da liseden mezun olan TC vatandaşlarının yanı sıra Türkiye, KKTC, Bosna Hersek, Gürcistan, Kazakistan ya da Azerbaycan'da yabancı dil programlarında okumak isteyen, YGS'ye girip 180 ve üzerinde puan alan öğrenciler girebilirler.

YÖKDİL (Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı)
YÖK tarafından başlatılan, çoktan seçmeli bir sınavdır. Sorularda 5 cevap şıkkı vardır. 80 soru sorulur. Sınav 180 dakikadır. YÖKDİL sınavı yılda iki kez yapılmaktadır. Yükseköğretim kurumlarında lisans, lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen kişiler tarafından tercih edilen bir sınavdır. Bu sınavda katılımcıların, doktora başvuru sürecinde en az 55, doçentlik başvuru sürecinde de en az 65 puan alması gerekmektedir. YÖKDİL Sınavı başvuruları http://yokdil.yok.gov.tr adresinden yapılmaktadır.

İş ingilizcesi Kapsamında; BULATS, TOEIC, BEC eğitimleri verilmektedir.

BULATS (The Business Language Testing Service)
BULATS iş hayatında İngilizce becerileri ölçen online bir değerlendirme testidir. Cambridge English tarafından geliştirilen bu test, tüm dünyada yetkili test merkezleri tarafından Computer Based formatında uygulanmaktadır. BULATS'ın amacı; personellerin iş dünyasına yönelik yabancı dil düzeyini ölçmek ve değerlendirmektir.

BULATS testi Reading & Listening (Okuma & Dinleme), Speaking (Konuşma) ve Writing (Yazma) olarak 3 ayrı bölümden oluşur.

Reading & Listening (Okuma & Dinleme) Sınav modülü yaklaşık 60 dakika sürmektedir. Adaptif bir testtir, bu yüzden sabit sayıda soru yoktur. Test, adayın seviyesini doğru bir şekilde tanımlamak için yeterli soruları cevapladığında sona erer.

Speaking (Konuşma) Sınav modülü 15 dakika sürmektedir. Konuşma testi, bir mikrofon kullanarak bir bilgisayarda alınır. Cevaplar kaydedilir ve işaretleme için denetçilere gönderilir.

Writing (Yazma) Sınav modülü 45 dakika sürmektedir. Yazma testinde, adaylar bilgisayar klavyesi kullanarak cevap yazarlar. Cevaplar kaydedilir ve işaretleme için denetçilere gönderilir.

TOEIC (Test Of English for International Communication)
TOEIC, Test Of English for International Communication, ETS'nin (Educational Testing Service) İş İngilizcesine yönelik iletişim becerilerini ve yeterliliği ölçmek için hazırlanan bir sınavdır. ETS tarafından geliştirilen TOEIC, katılımcılarının İş İngilizcesine dair geliştirdiği dinleme, okuma, konuşma ve yazma becerilerini iki farklı modülü olan Listening & Reading (Dinleme & Okuma) ve Speaking & Writing (Konuşma & Yazma) testleriyle ölçer.

Listening & Reading (Dinleme & Okuma) Sınav modülünde çoktan seçmeli 200 soru sorulur. Süresi yaklaşık 2 saattir. Puanlama sistemi 5/495 olarak belirlenmiş olan TOEIC sınavında geçme kalma yoktur. Test sonuçları İngilizce dinleme ve okumada yeterlilik seviyelerini göstermektedir.

Speaking & Writing (Konuşma & Yazma) Sınav modülünde sınav 80 dakika sürmektedir. Puanlama sistemi 0/200 olarak belirlenmiş olan sınavda geçme kalma yoktur. TOEIC Konuşma ve Yazma testleri, günlük yaşam ve küresel iş ortamı bağlamında iletişim yeteneğini ölçer.


BEC (Business English Certificate) (B1, B2, C1)
Business Certificates; uluslararası iş alanına yönelik üç İngilizce yeterliğinden oluşan bir gruptur. Bu sınavlar, uluslararası iş ortamlarında özgüvenli bir şekilde İngilizcenin kullanabileceğini göstermektedir. Aşağıda gösterildiği gibi, kişi seviyesine göre ilgili sınava girer. Her sınavın içeriği günlük iş ve iş görevlerine dayanır. Bu sınavlar adayların İş İngilizcesi becerilerini ne kadar geliştirebildiklerini kanıtlamaları için tasarlanmıştır.

A. BEC Preliminary (B1) Bu sınavın sonunda alınan sertifika ile, kişiler işverenlere pratikte günlük kullanım için iyi bir İngilizce bilgisine sahip olduklarını gösterir. Sınav yaklaşık 140 dakika sürmektedir.

B. BEC Vantage (B2) Bu sınavın sonunda alınan sertifika ile, kişiler işverenlere uluslararası işlerde başarılı bir şekilde çalışmaya hazır olduklarını gösterir. Uluslararası düzeyde iş yapmaya hazır olunduğunu işverenleri gösterir bir belgedir. Sınav yaklaşık 160 dakika sürmektedir.

C. BEC Higher (C1) Bu sınavın sonunda alınan sertifika ile, kişiler işverenlere ileri düzeyde bir İş İngilizcesi seviyesine sahip olduklarını gösterir. Uluslararası iş dünyasında etkin bir şekilde çalışmak için ihtiyaç olan pratik dil becerilerine sahip olunduğu kabul edilen bir belgedir. Sınav 180 dakikadır.

Hazırlık Atlama Kapsamında;Yeditepe Üniversitesi, Bilgi Üniversitesi (BİLET), İTÜ Proficiency, Yıldız Teknik Üniversitesi Proficiency, KOÇ Üniversitesi (KUEPE), Kadir Has Üniversitesi Proficiency, Sabancı Üniversitesi (ELAE), Acıbadem Üniversitesi (AYES), Bilkent Üniversitesi (COPE), Boğaziçi Üniversitesi (BUEPT/BUYES), Bahçeşehir Üniversitesi (BAU), Özyeğin Üniversitesi Proficiency, Marmara Üniversitesi Proficiency, Maltepe Üniversitesi Proficiency, Işık Üniversitesi Proficiency, İstanbul Kültür Üniversitesi Proficiency, Haliç Üniversitesi Proficiency, Doğuş Üniversitesi Proficiency eğitimleri verilmektedir.